گروه دلوار

تماس با ما

اعتماد ستون کسب‌وکار گروه دلوار  

گروه دلوار با تمام کارفرمایان خود به گونه‌ای عمل می‌کند که اعتماد مورد نیاز تجارت شکل بگیرد. ما با ارائه نظرات مشورتی صادقانه و همراهی با مسائل و چالش‌های کارفرماها به آنها در تکمیل پروژه‌ها و برآورده کردن نیازهایشان کمک می‌کنیم. در انتخاب سازنده‌های خارجی بسیار دقیق و سخت‌گیرانه عمل می‌کنیم با بهترین تجهیزات و مواد را از منابع (سورس‌های) اصلی تامین کنیم.

ارزشهای بنیادی  گروه دلوار

باور ما این است که اساس کار بر مبنای اعتماد شکل می‌گیرد و روابط ما را با کارفرما پیش می‌برد. این اعتماد با رفتارهایی حاصل می‌شود که بشدت به آنها پایبند هستیم:

خبرگی
به عنوان یک شرکت صاحب تخصص و توانمندی اجرایی و مدیریتی هستیم.
همراهی
فارغ از شرایط قراردادی، همیشه و در وضعیتهای دشوار، کنار کارفرما هستیم.
صداقت
با مشتریان‌ و کارکنان خود راستگو هستیم.
شفافیت
کارفرما را در جریان تمام فرصتها، مسائل و چالش‌ها قرار می‌دهیم.
اعتبار منابع (سورس‌ها)
با سازنده‌های معتبر کار می‌کنیم.
خبرگی
به عنوان یک شرکت صاحب تخصص و توانمندی اجرایی و مدیریتی هستیم.
همراهی
فارغ از شرایط قراردادی، همیشه و در وضعیتهای دشوار، کنار کارفرما هستیم.
صداقت
با مشتریان‌ و کارکنان خود راستگو هستیم.
شفافیت
کارفرما را در جریان تمام فرصتها، مسائل و چالش‌ها قرار می‌دهیم.
اعتبار منابع (سورس‌ها)
با سازنده‌های معتبر کار می‌کنیم.