گروه دلوار

تماس با ما

مدرسه زنده یاد مهندس مجید پیمان

خراسان رضوی روستای ابراهیم آباد سرخس
آبان‌ماه 1402

مدرسه 12 کلاسه کودکان استثنایی زنده یاد حسن حمدان ساعدی

ناحیه یک اهواز خردادماه 1402

کمک به پرورشگاه و خیریه حضرت مریم (س)

کمک به شیر خوارگاه غنچه های رضوان بجنورد

شکوفه های زمستان

چالش كمك به درمان ١٠٠ بيمار نيازمند خوزستانی

اهدا دستگاه رگ یاب به بیمارستان اهواز

اهدای یک دستگاه بینایی سنجی به استان سیستان و بلوچستان