گروه دلوار

تماس با ما

خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات

خدمات بازرسی فنی و تعمیرات کمپرسورها و تجهیزات اساسی

این خدمات که با عنوان  On-Site Diagnosis (OSD)شناخته می‌شود، بمنظور حفظ عملکرد فعلی تجهیزات یا تعمیرات کمپرسورها و تجهیزات اساسی انجام می‌شود. روش کار گروه دلوار در این خدمات به این‌گونه است که با هماهنگی‌های انجام شده، عیب‌یابی توسط کارشناسان و تجهیزات شرکت سازنده در محل پالایشگاه یا پتروشیمی انجام می‌شود. روش کار مطابق با مراحل زیر است:

شناسایی Top Dead Center  (مرکز مرده بالا)،

آماده سازی و نصب Phasor کلیدی،

جمع‌آوری داده‌ها، اندازه‌گیری و شبیه‌سازی،

اندازه‌گیری ارتعاشات در نقاط مختلف کمپرسور و متعلقات آن،

انجام محاسبات ترمودینامیکی و اندازه‌گیری توان مصرفی،

انجام شبیه‌سازی در KO3 و بررسی بارهای مکانیکی و گازی کمپرسور،

تهیه و تکمیل کارت‌های PV و PT و مقایسه با استاندارد و حدود مجاز،

ارزیابی عملکرد شیرها، رینگ‌ها و بسته‌های فشار از کارت‌های PV

تهیه فهرستی از اقدامات و توصیه‌ها برای هر دستگاه.