گروه دلوار

ما با توکل به خداوند منان می‌خواهیم به صنعت کشور خودمان خدمت کنیم. ما از طریق تامین کالا و خدمات با کیفیت به شکوفایی صنایع و در نتیجه تولید ثروت و رفاه در جامعه کمک می‌کنیم. قصد ما این است که می‌خواهیم نقشی در زنجیره پیشرفت و تعالی صنعت و تولید در ایران ایفا نمائیم. ما می‌خواهیم باری از دوش صنعتگران برداریم و مشکلات آنان را حل کنیم. برای انجام این کار نیاز داریم که یک «چرایی» مشخصی را شناسایی و تعریف کنیم بطوریکه صنعتگران کشورمان برای همکاری با ما علاقه داشته باشند. ابتدا باید بدانیم که در چه بازاری فعالیت می‌کنیم. و قرار است چه نیازی را در جامعه جواب بدهیم و چه مسئله‌ای را حل کنیم.