گروه دلوار

توانایی‌های گروه دلوار

گروه دلوار، مجموعه ای  از شرکت های تخصصی در صنعت نفت است که با هدف تامین کالا و  تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی و حفاری فعالیت میکند.گروه دلوار با در اختیار داشتن امکانات طراحی، تامین و نصب (EPC) و با تحویل بموقع پروژه های خود با قیمت اقتصادی توانسته است به مرجع مطمئن و قابل اعتماد صنعت تبدیل شود.