گروه دلوار

نهالستان دلوار

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: کسی که درختی بکارد یا چاهی حفر کند یا زمین مرده ای را زنده کند،
پس از جانب خدا و رسول (ص) پاداش نصیب او می‌شود.
(من لا یحضرالفقیه، ج 3، ص 240)

گروه دلوار نهالستانی را برای بزرگداشت نام صنعتگرانی که در آبادانی این کشور می‌کوشند، ایجاد کرده و درختانی را به اسم این بزرگ‌مردان و شیرزنان کاشته و نگهداری می‌کند.
ثمره و میوه‌ی این درختان از طرف همان افراد خیرات می‌شود.