روز معلم گرامی باد

شرکت دلوار گروپ روز معلم را بر تمامی شما معلمین گرامی تبریک عرض می نماید.

رمضان مبارک!

فرارسیدن حلول ماه مبارک رمضان را به شما و خانواده گرامی تان تبریک عرض می نمائیم.