روز معلم گرامی باد

شرکت دلوار گروپ روز معلم را بر تمامی شما معلمین گرامی تبریک عرض می نماید.