گروه دلوار

دکتر فرامند هاشمی زاده

چهل و اندی سال تجربه         سلام آغاز کلام است و برقرارکننده ارتباطی مفید و مانا، برای همراهی در ساختن اجتماع انسان‌ها در سایه همزیستی و همدلی و وحدت است تا در زندگی  شاد باشیم و در ماموریت انسان در حمل امانت الهی شریک و سهیم باشیم. من، فرامند هاشمی‌زاده هستم متولد سال […]